ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
7.50
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-0.15 (-1.96%)
วันก่อนหน้า
7.65
7.65
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,908,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
74,760,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.65 - 7.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.70 - 7.50
ปรับปรุงเมื่อ :