ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
7.75
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
-0.05 (-0.64%)
วันก่อนหน้า
7.80
7.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,057,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
78,632,945
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.90 - 7.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.50 - 7.25
ปรับปรุงเมื่อ :