ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/03/2564 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  กระทรวงการคลัง 457,000,000 10.00
2.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 186,136,200 4.07
3.  AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 125,158,300 2.74
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 113,398,800 2.48
5.  มหาวิทยาลัยมหิดล 112,298,300 2.46
6.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 103,796,000 2.27
7.  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 88,945,200 1.95
8.  สำนักงานประกันสังคม 82,527,300 1.81
9.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 75,749,600 1.66
10.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 71,384,600 1.56