เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 30 เมษายน 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 01 กรกฎาคม 2564 ถึง 14 กรกฎาคม 2564 )
8.40 8.40 7.90 7.95 48,694,300 395,623,370
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 02 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 )
8.25 8.70 8.20 8.35 74,342,100 626,099,800
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 กรกฎาคม 2564 7.65 7.65 7.50 7.50 9,908,400 74,760,500
29 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.65 7.65 14,972,800 115,875,215
27 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.80 7.90 2,069,600 16,272,220
23 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.80 7.85 1,681,600 13,196,710
22 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.80 7.85 2,478,900 19,447,490
21 กรกฎาคม 2564 7.80 7.90 7.80 7.90 2,666,100 20,896,290
20 กรกฎาคม 2564 7.85 7.85 7.75 7.85 6,827,500 53,216,350
19 กรกฎาคม 2564 7.90 7.90 7.75 7.90 6,831,800 53,466,580
16 กรกฎาคม 2564 7.95 8.00 7.90 8.00 3,567,700 28,345,660
15 กรกฎาคม 2564 7.95 8.00 7.90 7.95 3,944,700 31,349,165
14 กรกฎาคม 2564 7.95 8.00 7.90 7.95 3,515,200 27,926,555
13 กรกฎาคม 2564 7.95 8.00 7.90 8.00 3,302,500 26,273,600
12 กรกฎาคม 2564 8.05 8.05 7.95 7.95 6,870,900 54,828,030
09 กรกฎาคม 2564 8.10 8.15 7.95 8.05 9,244,300 74,165,300
08 กรกฎาคม 2564 8.20 8.25 8.05 8.15 9,513,200 77,469,035
07 กรกฎาคม 2564 8.30 8.35 8.25 8.25 5,053,800 41,787,925
06 กรกฎาคม 2564 8.30 8.35 8.30 8.35 2,916,700 24,275,140
05 กรกฎาคม 2564 8.35 8.35 8.25 8.30 4,233,900 35,138,080
02 กรกฎาคม 2564 8.40 8.40 8.30 8.30 2,063,200 17,211,655
01 กรกฎาคม 2564 8.40 8.40 8.30 8.40 1,980,600 16,548,050
30 มิถุนายน 2564 8.35 8.40 8.30 8.35 1,268,000 10,579,950
29 มิถุนายน 2564 8.30 8.35 8.30 8.35 2,368,600 19,760,620
28 มิถุนายน 2564 8.30 8.35 8.30 8.35 1,810,700 15,066,775
25 มิถุนายน 2564 8.40 8.40 8.30 8.35 3,036,200 25,314,000
24 มิถุนายน 2564 8.40 8.40 8.30 8.40 3,767,700 31,480,300
23 มิถุนายน 2564 8.40 8.50 8.40 8.45 3,255,000 27,441,720
22 มิถุนายน 2564 8.45 8.45 8.40 8.40 1,781,600 14,979,345
21 มิถุนายน 2564 8.50 8.50 8.40 8.40 2,469,300 20,836,715
18 มิถุนายน 2564 8.45 8.50 8.40 8.50 3,395,400 28,737,460
17 มิถุนายน 2564 8.40 8.50 8.35 8.40 4,335,700 36,445,175
16 มิถุนายน 2564 8.55 8.60 8.40 8.40 6,942,700 58,886,995
15 มิถุนายน 2564 8.65 8.65 8.50 8.60 4,911,300 42,147,570
14 มิถุนายน 2564 8.60 8.65 8.55 8.65 1,433,800 12,352,445
11 มิถุนายน 2564 8.70 8.70 8.55 8.60 3,594,100 30,923,190
10 มิถุนายน 2564 8.50 8.70 8.50 8.65 7,469,100 64,447,340
09 มิถุนายน 2564 8.25 8.50 8.20 8.50 7,649,100 63,985,600
08 มิถุนายน 2564 8.30 8.35 8.20 8.20 7,798,400 64,278,990
07 มิถุนายน 2564 8.30 8.40 8.25 8.25 4,191,200 34,741,825
04 มิถุนายน 2564 8.30 8.30 8.25 8.30 1,753,600 14,503,215
02 มิถุนายน 2564 8.25 8.30 8.20 8.30 1,110,600 9,190,570
01 มิถุนายน 2564 8.35 8.40 8.20 8.25 21,064,800 173,585,155
31 พฤษภาคม 2564 8.35 8.40 8.30 8.35 3,322,400 27,712,000
28 พฤษภาคม 2564 8.30 8.40 8.25 8.40 5,458,000 45,409,520
27 พฤษภาคม 2564 8.30 8.30 8.25 8.30 7,951,700 65,930,880
25 พฤษภาคม 2564 8.35 8.40 8.25 8.25 8,617,300 71,507,555
24 พฤษภาคม 2564 8.40 8.45 8.30 8.30 6,539,100 54,566,035
21 พฤษภาคม 2564 8.40 8.40 8.35 8.40 4,404,000 36,920,340
20 พฤษภาคม 2564 8.50 8.50 8.40 8.40 4,310,300 36,411,015
19 พฤษภาคม 2564 8.45 8.50 8.40 8.45 2,925,600 24,720,025
18 พฤษภาคม 2564 8.40 8.50 8.40 8.45 3,639,900 30,722,925
17 พฤษภาคม 2564 8.50 8.55 8.40 8.40 4,052,500 34,246,885
14 พฤษภาคม 2564 8.60 8.65 8.40 8.50 9,294,900 79,364,625
13 พฤษภาคม 2564 8.65 8.70 8.60 8.60 6,026,900 52,077,760
12 พฤษภาคม 2564 8.75 8.75 8.65 8.70 3,805,900 33,112,200
11 พฤษภาคม 2564 8.70 8.75 8.70 8.70 1,696,300 14,780,890
10 พฤษภาคม 2564 8.75 8.80 8.70 8.70 2,312,200 20,186,810
07 พฤษภาคม 2564 8.80 8.80 8.75 8.75 1,031,700 9,034,235
06 พฤษภาคม 2564 8.75 8.80 8.75 8.75 1,392,000 12,188,620
05 พฤษภาคม 2564 8.75 8.80 8.70 8.75 2,096,000 18,343,630
30 เมษายน 2564 8.75 8.80 8.70 8.75 1,976,800 17,300,750
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น