เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 19 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 16 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 )
7.55 7.70 7.50 7.60 55,042,400 417,169,955
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 19 สิงหาคม 2564 ถึง 15 กันยายน 2564 )
7.60 8.05 7.50 7.55 89,227,600 692,511,020
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 ตุลาคม 2564 7.90 7.90 7.75 7.75 10,057,400 78,632,945
14 ตุลาคม 2564 7.85 7.90 7.75 7.80 7,618,800 59,454,595
12 ตุลาคม 2564 7.75 7.85 7.70 7.85 6,333,400 49,241,630
11 ตุลาคม 2564 7.70 7.75 7.65 7.70 7,051,800 54,260,310
08 ตุลาคม 2564 7.70 7.75 7.65 7.65 5,056,000 38,820,915
07 ตุลาคม 2564 7.65 7.70 7.60 7.70 8,073,500 61,706,385
06 ตุลาคม 2564 7.60 7.65 7.55 7.65 2,981,500 22,668,685
05 ตุลาคม 2564 7.55 7.60 7.50 7.60 4,016,500 30,457,535
04 ตุลาคม 2564 7.50 7.60 7.45 7.50 7,200,400 54,051,780
01 ตุลาคม 2564 7.55 7.60 7.45 7.45 13,558,200 101,531,335
30 กันยายน 2564 7.60 7.65 7.55 7.60 3,370,900 25,569,970
29 กันยายน 2564 7.60 7.60 7.50 7.60 5,315,600 40,115,660
28 กันยายน 2564 7.65 7.65 7.50 7.60 11,335,400 85,677,180
27 กันยายน 2564 7.65 7.65 7.60 7.60 4,793,500 36,537,310
23 กันยายน 2564 7.65 7.65 7.60 7.60 3,379,100 25,723,615
22 กันยายน 2564 7.55 7.65 7.55 7.60 1,973,300 14,966,960
21 กันยายน 2564 7.55 7.60 7.50 7.55 2,688,700 20,341,235
20 กันยายน 2564 7.55 7.60 7.50 7.50 6,252,800 47,188,580
17 กันยายน 2564 7.65 7.65 7.55 7.60 6,264,200 47,487,190
16 กันยายน 2564 7.55 7.70 7.55 7.60 9,668,900 73,562,255
15 กันยายน 2564 7.55 7.55 7.50 7.55 7,172,200 53,998,280
14 กันยายน 2564 7.55 7.60 7.50 7.55 7,166,600 53,903,190
13 กันยายน 2564 7.65 7.65 7.50 7.55 9,335,900 70,699,615
10 กันยายน 2564 7.80 7.80 7.60 7.65 10,768,400 82,670,030
09 กันยายน 2564 7.85 7.90 7.75 7.80 3,474,000 27,062,900
08 กันยายน 2564 7.90 7.90 7.85 7.85 4,811,500 37,905,485
07 กันยายน 2564 7.95 7.95 7.90 7.90 4,544,300 35,937,695
06 กันยายน 2564 7.95 8.00 7.90 7.95 2,451,900 19,487,680
03 กันยายน 2564 7.95 8.00 7.90 7.90 2,531,500 20,071,020
02 กันยายน 2564 7.95 8.00 7.90 7.90 4,482,100 35,633,975
01 กันยายน 2564 7.90 8.00 7.90 7.90 878,700 6,976,840
31 สิงหาคม 2564 8.00 8.05 7.90 7.90 4,093,200 32,535,880
30 สิงหาคม 2564 7.85 8.00 7.85 7.90 4,526,300 35,906,300
27 สิงหาคม 2564 7.85 7.85 7.75 7.85 4,777,800 37,289,025
26 สิงหาคม 2564 7.90 7.95 7.90 7.90 3,546,700 28,058,055
25 สิงหาคม 2564 7.90 7.95 7.85 7.90 2,145,500 16,962,570
24 สิงหาคม 2564 7.85 7.95 7.85 7.90 4,583,500 36,186,835
23 สิงหาคม 2564 7.75 7.90 7.75 7.80 3,787,500 29,578,990
20 สิงหาคม 2564 7.60 7.70 7.60 7.70 1,615,300 12,388,205
19 สิงหาคม 2564 7.60 7.65 7.55 7.60 2,534,700 19,258,450
18 สิงหาคม 2564 7.65 7.70 7.55 7.60 3,157,100 24,051,270
17 สิงหาคม 2564 7.70 7.70 7.65 7.65 902,000 6,930,255
16 สิงหาคม 2564 7.75 7.80 7.65 7.70 1,491,700 11,481,615
13 สิงหาคม 2564 7.75 7.85 7.70 7.75 2,624,400 20,455,175
11 สิงหาคม 2564 7.70 7.80 7.70 7.75 1,757,000 13,614,765
10 สิงหาคม 2564 7.60 7.80 7.55 7.70 4,496,300 34,569,290
09 สิงหาคม 2564 7.40 7.60 7.40 7.60 2,791,900 21,005,825
06 สิงหาคม 2564 7.45 7.45 7.30 7.40 4,507,500 33,145,900
05 สิงหาคม 2564 7.35 7.45 7.30 7.45 2,404,900 17,738,810
04 สิงหาคม 2564 7.40 7.45 7.25 7.30 8,311,300 60,861,655
03 สิงหาคม 2564 7.40 7.40 7.30 7.40 3,678,200 27,052,545
02 สิงหาคม 2564 7.50 7.50 7.30 7.40 9,035,900 66,444,220
30 กรกฎาคม 2564 7.65 7.65 7.50 7.50 9,908,400 74,760,500
29 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.65 7.65 14,972,800 115,875,215
27 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.80 7.90 2,069,600 16,272,220
23 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.80 7.85 1,681,600 13,196,710
22 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.80 7.85 2,478,900 19,447,490
21 กรกฎาคม 2564 7.80 7.90 7.80 7.90 2,666,100 20,896,290
20 กรกฎาคม 2564 7.85 7.85 7.75 7.85 6,827,500 53,216,350
19 กรกฎาคม 2564 7.90 7.90 7.75 7.90 6,831,800 53,466,580
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น