ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
7.60
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
7.60
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
0
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.50 - 7.25
ปรับปรุงเมื่อ :