ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
8.65
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.05 (0.58%)
วันก่อนหน้า
8.60
8.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,433,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
12,352,445
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.65 - 8.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.60 - 8.20
ปรับปรุงเมื่อ :