ชื่อย่อหุ้น : TFFIF
ปรับปรุงเมื่อ :
ราคาล่าสุด
8.85
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
วันก่อนหน้า
8.85
8.85
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,813,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
24,762,270
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.85 - 8.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.80 - 8.60
ปรับปรุงเมื่อ :