เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 14 มกราคม 2564 ถึง 12 เมษายน 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 15 มีนาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564 )
9.20 9.30 8.70 8.85 65,337,300 579,872,975
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 12 มีนาคม 2564 )
8.70 9.65 8.60 9.20 148,203,800 1,333,911,180
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 เมษายน 2564 8.85 8.85 8.75 8.85 2,813,300 24,762,270
09 เมษายน 2564 8.85 8.90 8.85 8.85 1,062,000 9,416,755
08 เมษายน 2564 8.80 8.90 8.80 8.85 4,423,400 39,151,835
07 เมษายน 2564 8.80 8.90 8.80 8.90 2,025,700 17,927,120
05 เมษายน 2564 9.00 9.05 8.90 8.95 1,074,800 9,624,350
02 เมษายน 2564 9.05 9.05 8.95 9.00 1,680,900 15,127,990
01 เมษายน 2564 9.05 9.05 9.00 9.00 1,463,200 13,186,600
31 มีนาคม 2564 9.05 9.10 8.95 9.05 2,453,800 22,134,120
30 มีนาคม 2564 9.00 9.10 8.95 9.05 4,026,200 36,316,815
29 มีนาคม 2564 8.85 9.00 8.80 8.95 2,586,000 23,098,085
26 มีนาคม 2564 8.85 8.85 8.75 8.85 6,065,600 53,398,700
25 มีนาคม 2564 8.80 8.80 8.70 8.80 10,416,900 91,236,210
24 มีนาคม 2564 8.75 8.85 8.70 8.75 9,296,500 81,454,135
23 มีนาคม 2564 8.95 8.95 8.75 8.80 4,585,400 40,368,300
22 มีนาคม 2564 8.80 8.90 8.80 8.85 4,067,000 35,964,320
19 มีนาคม 2564 8.80 8.95 8.75 8.80 8,298,300 73,216,705
18 มีนาคม 2564 9.00 9.05 8.80 8.85 7,131,000 63,431,625
17 มีนาคม 2564 9.20 9.20 8.95 9.00 7,505,400 67,670,315
16 มีนาคม 2564 9.25 9.25 9.10 9.15 4,620,800 42,236,390
15 มีนาคม 2564 9.20 9.30 9.15 9.25 3,350,400 30,896,275
12 มีนาคม 2564 9.45 9.45 9.15 9.20 4,710,200 43,575,320
11 มีนาคม 2564 9.60 9.65 9.40 9.40 3,774,300 35,811,110
10 มีนาคม 2564 9.60 9.60 9.45 9.60 10,970,700 104,632,380
09 มีนาคม 2564 9.25 9.55 9.20 9.55 14,823,600 139,165,755
08 มีนาคม 2564 9.05 9.25 9.00 9.25 10,727,300 98,420,690
05 มีนาคม 2564 8.90 9.00 8.80 8.95 2,505,100 22,377,760
04 มีนาคม 2564 8.90 8.95 8.85 8.90 5,791,500 51,493,190
03 มีนาคม 2564 8.65 9.05 8.60 8.95 7,516,300 66,519,175
02 มีนาคม 2564 8.65 8.75 8.60 8.60 5,311,000 45,889,585
01 มีนาคม 2564 8.70 8.80 8.60 8.60 7,020,600 60,889,760
25 กุมภาพันธ์ 2564 8.85 8.85 8.70 8.85 9,799,400 86,106,565
24 กุมภาพันธ์ 2564 8.90 8.95 8.75 8.85 5,474,600 48,130,575
23 กุมภาพันธ์ 2564 8.80 8.90 8.75 8.90 7,464,200 66,055,285
22 กุมภาพันธ์ 2564 8.85 8.90 8.75 8.80 9,029,100 79,341,405
19 กุมภาพันธ์ 2564 8.90 8.95 8.85 8.90 5,560,100 49,313,410
18 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 9.05 8.85 8.85 9,917,000 88,622,400
17 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 9.00 8.95 9.00 4,306,600 38,635,225
16 กุมภาพันธ์ 2564 8.95 9.00 8.95 9.00 6,143,200 55,102,825
15 กุมภาพันธ์ 2564 9.10 9.10 8.95 9.00 7,268,300 65,307,280
11 กุมภาพันธ์ 2564 8.70 8.95 8.70 8.95 10,090,700 88,521,485
10 กุมภาพันธ์ 2564 8.75 8.75 8.65 8.70 23,733,800 206,419,675
09 กุมภาพันธ์ 2564 8.80 8.80 8.70 8.75 15,589,400 136,168,550
08 กุมภาพันธ์ 2564 8.75 8.85 8.70 8.80 25,515,600 224,052,315
05 กุมภาพันธ์ 2564 8.85 8.85 8.75 8.80 13,717,200 120,423,945
04 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 9.00 8.75 8.85 17,387,900 154,272,825
03 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 9.05 8.95 8.95 6,278,500 56,420,530
02 กุมภาพันธ์ 2564 9.05 9.05 8.95 9.00 12,095,900 108,979,905
01 กุมภาพันธ์ 2564 9.10 9.10 9.00 9.05 7,171,100 64,912,685
29 มกราคม 2564 9.10 9.10 9.00 9.10 1,952,400 17,672,230
28 มกราคม 2564 9.05 9.10 9.00 9.05 11,529,000 104,193,120
27 มกราคม 2564 9.10 9.10 9.05 9.05 12,008,900 108,689,005
26 มกราคม 2564 9.10 9.10 9.05 9.10 1,298,500 11,809,395
25 มกราคม 2564 9.05 9.20 9.00 9.05 19,197,100 175,230,280
22 มกราคม 2564 9.10 9.10 9.00 9.05 4,574,200 41,402,935
21 มกราคม 2564 9.05 9.10 9.05 9.05 3,737,800 33,985,850
20 มกราคม 2564 9.05 9.10 9.05 9.10 2,528,600 22,947,165
19 มกราคม 2564 9.05 9.15 9.00 9.05 9,391,700 84,798,125
18 มกราคม 2564 9.10 9.15 9.00 9.05 8,887,900 80,695,095
15 มกราคม 2564 9.25 9.30 9.10 9.10 8,875,000 81,278,190
14 มกราคม 2564 9.20 9.25 9.15 9.25 5,810,900 53,528,065
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น