เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 29 มิถุนายน 2564 ถึง 23 กันยายน 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 27 สิงหาคม 2564 ถึง 09 กันยายน 2564 )
7.85 8.05 7.75 7.80 36,571,300 288,806,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 29 กรกฎาคม 2564 ถึง 26 สิงหาคม 2564 )
7.85 7.95 7.25 7.90 88,252,600 670,420,145
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 กันยายน 2564 7.65 7.65 7.60 7.60 3,379,100 25,723,615
22 กันยายน 2564 7.55 7.65 7.55 7.60 1,973,300 14,966,960
21 กันยายน 2564 7.55 7.60 7.50 7.55 2,688,700 20,341,235
20 กันยายน 2564 7.55 7.60 7.50 7.50 6,252,800 47,188,580
17 กันยายน 2564 7.65 7.65 7.55 7.60 6,264,200 47,487,190
16 กันยายน 2564 7.55 7.70 7.55 7.60 9,668,900 73,562,255
15 กันยายน 2564 7.55 7.55 7.50 7.55 7,172,200 53,998,280
14 กันยายน 2564 7.55 7.60 7.50 7.55 7,166,600 53,903,190
13 กันยายน 2564 7.65 7.65 7.50 7.55 9,335,900 70,699,615
10 กันยายน 2564 7.80 7.80 7.60 7.65 10,768,400 82,670,030
09 กันยายน 2564 7.85 7.90 7.75 7.80 3,474,000 27,062,900
08 กันยายน 2564 7.90 7.90 7.85 7.85 4,811,500 37,905,485
07 กันยายน 2564 7.95 7.95 7.90 7.90 4,544,300 35,937,695
06 กันยายน 2564 7.95 8.00 7.90 7.95 2,451,900 19,487,680
03 กันยายน 2564 7.95 8.00 7.90 7.90 2,531,500 20,071,020
02 กันยายน 2564 7.95 8.00 7.90 7.90 4,482,100 35,633,975
01 กันยายน 2564 7.90 8.00 7.90 7.90 878,700 6,976,840
31 สิงหาคม 2564 8.00 8.05 7.90 7.90 4,093,200 32,535,880
30 สิงหาคม 2564 7.85 8.00 7.85 7.90 4,526,300 35,906,300
27 สิงหาคม 2564 7.85 7.85 7.75 7.85 4,777,800 37,289,025
26 สิงหาคม 2564 7.90 7.95 7.90 7.90 3,546,700 28,058,055
25 สิงหาคม 2564 7.90 7.95 7.85 7.90 2,145,500 16,962,570
24 สิงหาคม 2564 7.85 7.95 7.85 7.90 4,583,500 36,186,835
23 สิงหาคม 2564 7.75 7.90 7.75 7.80 3,787,500 29,578,990
20 สิงหาคม 2564 7.60 7.70 7.60 7.70 1,615,300 12,388,205
19 สิงหาคม 2564 7.60 7.65 7.55 7.60 2,534,700 19,258,450
18 สิงหาคม 2564 7.65 7.70 7.55 7.60 3,157,100 24,051,270
17 สิงหาคม 2564 7.70 7.70 7.65 7.65 902,000 6,930,255
16 สิงหาคม 2564 7.75 7.80 7.65 7.70 1,491,700 11,481,615
13 สิงหาคม 2564 7.75 7.85 7.70 7.75 2,624,400 20,455,175
11 สิงหาคม 2564 7.70 7.80 7.70 7.75 1,757,000 13,614,765
10 สิงหาคม 2564 7.60 7.80 7.55 7.70 4,496,300 34,569,290
09 สิงหาคม 2564 7.40 7.60 7.40 7.60 2,791,900 21,005,825
06 สิงหาคม 2564 7.45 7.45 7.30 7.40 4,507,500 33,145,900
05 สิงหาคม 2564 7.35 7.45 7.30 7.45 2,404,900 17,738,810
04 สิงหาคม 2564 7.40 7.45 7.25 7.30 8,311,300 60,861,655
03 สิงหาคม 2564 7.40 7.40 7.30 7.40 3,678,200 27,052,545
02 สิงหาคม 2564 7.50 7.50 7.30 7.40 9,035,900 66,444,220
30 กรกฎาคม 2564 7.65 7.65 7.50 7.50 9,908,400 74,760,500
29 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.65 7.65 14,972,800 115,875,215
27 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.80 7.90 2,069,600 16,272,220
23 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.80 7.85 1,681,600 13,196,710
22 กรกฎาคม 2564 7.85 7.90 7.80 7.85 2,478,900 19,447,490
21 กรกฎาคม 2564 7.80 7.90 7.80 7.90 2,666,100 20,896,290
20 กรกฎาคม 2564 7.85 7.85 7.75 7.85 6,827,500 53,216,350
19 กรกฎาคม 2564 7.90 7.90 7.75 7.90 6,831,800 53,466,580
16 กรกฎาคม 2564 7.95 8.00 7.90 8.00 3,567,700 28,345,660
15 กรกฎาคม 2564 7.95 8.00 7.90 7.95 3,944,700 31,349,165
14 กรกฎาคม 2564 7.95 8.00 7.90 7.95 3,515,200 27,926,555
13 กรกฎาคม 2564 7.95 8.00 7.90 8.00 3,302,500 26,273,600
12 กรกฎาคม 2564 8.05 8.05 7.95 7.95 6,870,900 54,828,030
09 กรกฎาคม 2564 8.10 8.15 7.95 8.05 9,244,300 74,165,300
08 กรกฎาคม 2564 8.20 8.25 8.05 8.15 9,513,200 77,469,035
07 กรกฎาคม 2564 8.30 8.35 8.25 8.25 5,053,800 41,787,925
06 กรกฎาคม 2564 8.30 8.35 8.30 8.35 2,916,700 24,275,140
05 กรกฎาคม 2564 8.35 8.35 8.25 8.30 4,233,900 35,138,080
02 กรกฎาคม 2564 8.40 8.40 8.30 8.30 2,063,200 17,211,655
01 กรกฎาคม 2564 8.40 8.40 8.30 8.40 1,980,600 16,548,050
30 มิถุนายน 2564 8.35 8.40 8.30 8.35 1,268,000 10,579,950
29 มิถุนายน 2564 8.30 8.35 8.30 8.35 2,368,600 19,760,620
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น